Kadra

Mariola Paterek

Założycielka i właścicielka  firmy "Piccolino" pełna empatii, ciepła, energii i pomysłów, kochająca dzieci i swoją pracę. Idea stworzenia czegoś nowego, miejsca zabawy dla swojej córki i jej rówieśników, miejsca na które czakała rownież społeczność miasta stała się w roku 2011 wykładnią powstania firmy "Piccolino" -  placówki przyjaznej dzieciom i rodzicom, w której najważniejszy jest uśmiech i wszechstronny rozwoj dziecka. Wytrwałość i pogłębiane doświadczenie sprawiło, że "Piccolino" to placówki spełniające obecnie najwyższe standardy.

                             "Personel placówki stanowi wykwalifikowana kadra pedagogiczna i administracyjno -obsługowa w pełni świadoma odpowiedzialności jaka na niej spoczywa. To zgrany zespół zaangażowanych nauczycieli, opiekunów dziecięcych i pracowników obsługi dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę. Wszyscy nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne, również dwie opiekunki dziecięce  legitymują się wyższym wykształceniem pedagogicznym, a pozostałe posiadają  kierunkowe, fachowe przygotowanie. Wszystkie panie ciągle rozwijają się zawodowo, systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach i konferencjach. Działania te służą wzbogacaniu warsztau pracy, a wszystko po to by w profesjonalny sposób pełnić rolę nauczyciela, opiekuna i wychowawcy.                                                     Zapraszam do poznania naszej kadry".

 

        Elżbieta Brzozowska Absolwentka wydziału Historyczno-Pedagogicznego UO na kierunku pedagogika w zakresie terapii pedagogicznej z pedagogiką specjalną. Ukończyła rownież studia podyplomowe w zakresie Edukacji elementarnej i wychowania przedszkolnego. Od roku 2020 posiada Certyfikat europejskiego poziomu B2 wydany przez Cembridge Assesment English. We wszystkich grupach wiekowych formą zabawową prowadzi wesołe zajęcia językowe.

       Agnieszka Gruszczyńska     Absolwentka UO na kierunku pedagogika resocjalizacyjna oraz WSE w Brzegu na kierunku logopedia szkolna i przedszkolna. Cierpliwa, emaptyczna, w indywidualny sposób podchodzi do każdego wychowanka otaczając go troskliwą opieką. Szybko poznaje indywidualne potrzeby każdego wychowanka i właściwie reaguje na nie. Codzienne przebywanie z dziećmi dostarcza jej wiele satysfakcji i radości, a literatura dziecięca i kreatywność to wyznaczniki jej codziennych zabaw , które  jednocześnie kształtują i wzbogacają wychowanków.

                              Joanna Kowalczyk-Klimczak absolwentka Politechniki Opolskiej od dzieciństwa związana ze sportem.  To co robi w pracy zawodowej przynosi jej wiele radości, jak sama mówi  „uwielbiam ruch i prowadzenie zajęć ruchowych”. Jest certyfikowanym instruktorem nowoczesnych form fitnessu. Niezwykle uśmiechnięta i pozytywna osoba, zaczęła z  naszymi wychowankami nową przygodę z ruchem, rytmem i tańcem  Zumba

       Agnieszka Kołodenna  Opiekun dziecięcy poraz pierwszy próg żłobka przekroczyła w 2019 r. osoba niezwykle pogodnia i  pełna optymizmu.  Organizatorka  a zarazem współuczestniczka zabaw z dziećmi swobodnie przekształca je w formy poznawania i uczenia się przez nich nowych rzeczy i umiejętności. Zawsze uśmiechnięta,  gotowa przytulić i otrzeć łezkę w razie dziecięcych smuteczków.

                              Renata Ostrowska  Absolwentka UO na kierunku pedagogika o specjalności kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym. Posiada kilkuletnastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym,  jest z nami od momentu powstania"Piccolino". Zawsze pogodna, uśmiechnięta, dbająca o atmossferę w grupie tak aby każde dziecko wierzyło w siebie i otrzymało pomoc wówczas gdy będzie jej potrzbowało. Stosując szeroki wachlarz metod stymuluje rozwój wychowanków zgodnie z  ich  potencjałem i możliwościami rozwojowymi aby jak najlepiej przygotować je dopodjęcia nauki w szkole.

      Edyta Pasik  Absolwentka UO na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika terapeutyczna z oligofrenopedagogiką. Artystyczna dusza pełna energi, ciepła pomysłów i zaangażowania w pracy z dziećmi. W dzieciach najbardziej kocha ich spontaniczność i radość z drozbiazgów. Codziennie dba  aby dzieci pod jej opieką nie tylko dobrze się bawiły lecz również poznawały świat wszystkimi zmysłami.

Angelika Paterek Pomoc nauczyciela z ogromnymi pokładami cierplowości, szybko nawiązuje kontakt z dziećmi zyskując ich sympatię i zaufanie. Praca z dziećmi daje jej dużo satysfakcji, a pomaganie i wspieranie ich w  zaspokajaniu potrzeb i osiąganiu nowych umiejętności sprawia jej ogromną radość. Zawsze uśmiechnięta, dba by dzieci czuły się bezpiecznie, otoczone opieką i troską.

       Justyna Smka  Absolwentka UO o specjalności kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym. Jest najlepszym przewodnikiem dzieci po nowym środowisku jakim jest przedszkole. Zawsze uśmiechnięta, pełna pozytywnej energii codziennie daje dzieciom jak najwięcej z siebie. Atrakcyjność codziennych zabaw i zajęć, serdeczność, opanowamie sprawiają, że maluchy czują się bezpiecznie i nie odczuwają mocno braku rodziców.

         Martyna Stańczak Opiekunka dziecięca poszerzająca swoje pedagogiczne kwalifikacje na Uniwersytecie Opolskim  jest studentką II roku na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna., jest z nami od stycznia 2021r. a dzieci już ją pokochały. Ciepła, opanowana, cierpliwa i niezwykle empatyczna osoba,  swoich wychowanków zaraża uśmiechem i sprawia, że na  twarzach maluszków gości on bardzo często.

Natalia Szymańska  Absolwentka PSZ w Raciborzu na kierunku edukacja elementarna, mgr pedagogiki resocjalizacyjnej  WSGE w Józefowie.  Jest osobą pogodną, pełną entuzjazmu, łatwo nawiązującą kontakt z dziećmi. W codziennej pracy stara się aby dzieci czuły się przy niej swobodnie, pomaga im odkrywać świat i wyjaśniać wszystkie wątplowości z  nim związane. Dąży do tego, aby wszystkie dzieci stawały się samodzielne, z chęcią przychodziły do przedszkola oraz wychodziły z niego szczęśliwe i uśmiechnięte.

Izabela Szymańska  kwalifikowana opiekunka dziecięca. Jest osobą uśmiechniętą, serdeczną i zaangażowaną w proces rozwoju naszych dzieci, cechy te pozwalają szybko zjednać sobie ich sympatię i zaufanie.  Lubi zabawy muzyczno-ruchowe oraz zabawy dywanowe, dba, aby każde dziecko czuło się u nas bezpiecznie, ale przede wszystkim by było szczęśliwe i chętnie przychodziło do żłobka  z uśmiechem na twarzy.

 

Aleksandra Wierzbicka pomoc nauczyciela z wielką satysfakcją i dumą obserwuje codzienne postępy naszych wychowanków. W swojej pracy otacza dzieci serdecznością i troskliwą opieką, każdego dnia wita ich  uśmiechem, dostrzega i towarzyszy im w codziennych zmaganiach, a w zamian otrzymuje szczery uśmiech, radość i zaufanie.

Monika Wojtuś   Absolwentka PSZ w Raciborzu na kierunku nauczania wczesnoszkolnego z dodatkową specjalizacją naucznia języka angielskiego.  To ona w każdej żłobkowej grupie prowadzi zabawy których celem jest  osłuchanie dzieci z melodią języka angielskiego. Radosna , zawsze uśmiechnięta z olbrzymimi pokładami cierpliwośći wprowadza dzieci w stałe elementy dnia  inicjuje zabawy i sytuacje zachęcające malców do rozwijania swoich sprawnośći i umiejętności.

      Dominika Wołoszczuk    Opiekunka dziecięca dołączyła do zespołu "Piccolino" w lutym 2021 r. Wzbogaca swoje umiejętności systematycznie uczestnicząc w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego. Oddana dzieciom potrafi dostrzec, wysłuchać i właściwie zareagować na emocje swoich wychowanków. Ogromną radość czerpie ze wspólnych zabaw z nimi, a uśmiech na ich buziach jest najlepszą nagrodą i motywacją do dalszych działań.

         Natalia Zaprzalska Absolwentka UO na kierunku pedagogoika opiekuńczo-wychowawcza, a  w "Piccolino" od 2016 r.  Doświadczona i troskliwa opiekunka dziecięca, która pracę z dziećmi nie traktuje tylko jak wyuczonego zawodu lecz przede wszystkim  jako  własną pasję.  Codziennie dba o ciepłą i przyjazną atmosferę grupy w której rozbudza  ciekawość i potencjał  poznawczy swoich wychowanków.

Irena Gołdyn dyrektor placówki ds pedagogicznych, mgr wychowania przedszkolnego i edukacji elementarnej, neurodydaktyk i logopeda. Uśmiechnięta, kreatywna uwielbiająca zabawy z dziećmi, jak sama mówi "lubi poczuć się jak one".  Uważa, że kazde dziecko jest wyjątkowe i niepowtarzalne, a niezwykły potencjał rozwojowy można "wydobyć" poprzez wsłuchanie się w aktualne potrzeby dziecka.

Siostra Józefina katechetka posiadająca kilkunastoletnie doświadczenie. Raz w tygodniu w grupie dzieci 6-letnich tworząc wokół dzieci duchową atmosferę opowiada i śpiewa im o dziełach Bog, życiu Pana Jezusa, ważnych wartościach i świętach wynikających z kalendarza chrześcijańskiego.

       Mariola Kadekała wspiera personel opiekuńczy w codziennych działaniach opiekuńczo-wychowawczo-pielegnacyjnych. Czuwając nad bezpieczeństwem dzieci monitoruje należyty stan sprzętu żłobkowego i zabezpiecza placówkę w godzinach pracy.  Jest osobą odpowiedzialną za stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń żłobka. Mimo wielu obowiązków zawsze znajdzie czas na posłanie uśmiechu i przytulenie.